ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ حرکت مهاجران به سمت مرز ترکیه با یونان