ویدیوها

euronews_icons_loading
کرونا در عربستان سعودی؛ بازگشایی مطاف کعبه