ویدیوها

euronews_icons_loading
پاریس در اولین ساعات قرنطینه؛ خیابان‌های شهر عشاق خالی شد