ویدیوها

euronews_icons_loading
پایتخت‌نشینان اسپانیا از بالکن خانه‌ها پرسنل درمانی را تشویق کردند