ویدیوها

euronews_icons_loading
نمایی هوایی از خیابانهای خالی شهر لیون فرانسه در روزهای کرونایی