ویدئو؛ انجام ورزش روزانه با رعایت فاصله در لندن در روزهای قرنطینه
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ویدئو؛ انجام ورزش روزانه با رعایت فاصله در لندن در روزهای قرنطینه

لندنی‌هایی که این روزها محدودیت‌های ترددی و قرنطینه را تجربه می‌کنند اما ورزش روزانه خود را فراموش نکرده‌اند.

لندنی‌هایی که این روزها محدودیت‌های ترددی و قرنطینه را تجربه می‌کنند اما ورزش روزانه خود را فراموش نکرده‌اند.

برخی از اهالی یکی از محله‌های لندن هر روز صبح با خروج از خانه‌های خود و با رعایت فاصله از یکدیگر حرکات ورزشی و نرمشی را انجام می‌دهند.

سازمان جهانی بهداشت انجام حرکات ورزشی در ایام قرنطینه را توصیه می‌کند گرچه توصیه این نهاد به انجام این حرکات به‌صورت انفرادی است.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست