ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ انجام ورزش روزانه با رعایت فاصله در لندن در روزهای قرنطینه