ویدیوها

euronews_icons_loading
میلیون‌ها هندی به نشانه مقاومت در برابر کرونا چراغ ها را خاموش کردند