ویدیوها

euronews_icons_loading
ویروس کرونا صنعت گردشگری ونیز ایتالیا را از رونق انداخت