بوسه عشق و ازدواج در روزهای کرونایی و قرنطینه رم ایتالیا

بوسه عشق و ازدواج در روزهای کرونایی و قرنطینه رم ایتالیا

تاتیانا و آرماندا از یک سال پیش مقدمات مراسم ازدواج خود و ثبت رسمی آن را در شهرداری رم، پایتخت ایتالیا تدارک دیده بودند. اما ویروس کرونا از راه رسید و در سراسر ایتالیا قرنطینه اعلام شد. این زوج اما تصمیم به تعویق انداختن مراسم ازدواج خود نگرفتند و خوشبختانه شهرداری رم هم با ثبت ازدواج آنانی که پیش از قرنطینه نام‌نویسی کرده‌اند، مشکلی ندارد و استثناء قائل می‌شود. گل فروشی‌ها و آرایشگاه‌ها بسته‌اند بنابراین تاتیانا تصمیم گرفت موهای سرش را خودش آرایش کند و راهی شهرداری شود. می‌گوید بخاطر این که مراسم ازدواجش به کرونا خورد و نزدیکان و خویشان نتوانستند در مراسم شرکت کنند و صندلی‌های سالن خالی ماند دلخور است اما در عین حال خوشحال است چرا که مدتها برای چنین روزی لحظه شماری می‌کرده است.

تاتیانا و آرماندا از یک سال پیش مقدمات مراسم ازدواج خود و ثبت رسمی آن را در شهرداری رم، پایتخت ایتالیا تدارک دیده بودند. اما ویروس کرونا از راه رسید و در سراسر ایتالیا قرنطینه اعلام شد. این زوج اما تصمیم به تعویق انداختن مراسم ازدواج خود نگرفتند و خوشبختانه شهرداری رم هم با ثبت ازدواج آنانی که پیش از قرنطینه نام‌نویسی کرده‌اند، مشکلی ندارد و استثناء قائل می‌شود. گل فروشی‌ها و آرایشگاه‌ها بسته‌اند بنابراین تاتیانا تصمیم گرفت موهای سرش را خودش آرایش کند و راهی شهرداری شود. می‌گوید بخاطر این که مراسم ازدواجش به کرونا خورد و نزدیکان و خویشان نتوانستند در مراسم شرکت کنند و صندلی‌های سالن خالی ماند دلخور است اما در عین حال خوشحال است چرا که مدتها برای چنین روزی لحظه شماری می‌کرده است.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست