ویدیوها

euronews_icons_loading
سینمای سیار در خیابانهای مادرید

سینمای سیار در خیابانهای مادرید

شهرداری مادرید، پایتخت اسپانیا سینمای سیار را به جمع شهروندان در قرنطینه برد. خودرویی که دو صفحه بزرگ نمایش در دو سوی آن تعبیه شده بعد از غروب هر روز به مناطق مختلف مادرید می رود و با نمایش فیلم شهروندان خانه‌نشین را که از بالکن‌های منازل به تماشا می نشینند، سرگرم می‌کند.