ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئویی از بناها و خیابان‌های مسکو در روزها و شب‌های قرنطینه