ویدیوها

euronews_icons_loading
صدها پرتغالی در روز جهانی کارگر برغم قرنطینه در لیسبون گردهم آمدند