ویدیوها

euronews_icons_loading
 استقرار پنج هزار مامور پلیس آلمان در روز جهانی کارگر در برلین

استقرار پنج هزار مامور پلیس آلمان در روز جهانی کارگر در برلین

حدود پنج هزار مامور پلیس در روز جهانی کارگر، جمعه ۱ مه، در برلین پایتخت آلمان مستقر شدند تا از تظاهرات شماری از مخالفان نظام سرمایه داری ممانعت به عمل آورند. استقرار این ماموران بیشتر در راستای اجرای قرنطینه و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا بود. در آلمان در سایه مقررات قرنطینه ناشی از کرونا و تا به امروز تجمع بیش از ۲۰ نفر ممنوع است.