ویدیوها

euronews_icons_loading
حفر هزاران گور در سائو‌ پائولوی برزیل و اشک و آه بازماندگان قربانیان کرونا