ویدیوها

euronews_icons_loading
سرنگونی مجسمه کریستوف کلومب در ایالتی که جورج فلوید در آن کشته شد