ویدیوها

euronews_icons_loading
معترضان به نژادپرستی به مجسمه یکی دیگر از پادشاهان بلژیک حمله کردند