ویدیوها

euronews_icons_loading
کنشگران فرانسوی برای اعتراض رنگ سرخ پاشیدند

کنشگران فرانسوی برای اعتراض رنگ سرخ پاشیدند

گروهی از کنشگران محیط زیست با تجمع در برابر ساختمان دفتر «مِدِف»، سازمان کارفرمایان فرانسه در پاریس، در حرکتی نمادین، روی دیوار این ساختمان رنگ سرخ به نشانه خون پاشیدند. این افراد که عضو جنبش «شورش انقراض» هستند روز جمعه این حرکت را به نشانه اعتراض به «لابی‌گری» شرکت‌های بزرگ برای جلوگیری از اقدامات زیست‌محیطی انجام دادند. آنها برای تمسخر سرمایه‌داران، لباس‌های شیک پوشیده و سیگار برگ می‌کشیدند.