ویدیوها

euronews_icons_loading
تجمع کادر بیمارستانی در فرانسه در اعتراض به وضعیت شغلی

تجمع کادر بیمارستانی در فرانسه در اعتراض به وضعیت شغلی

حدود یکصد پرستار و کادر درمانی روز پنجشنبه در اعتراض به وضعیت شغلی خود در مقابل بیمارستان روبرت دبره پاریس دست به تجمع زدند. این افراد با پلاکاردهایی در دست خواستار ادامه فشار بر دولت به منظور بهبود وضعیت بیمارستان‌ها و افزایش حقوق پرسنل درمانی شدند. پیشتر در روز دوشنبه تظاهرات بزرگی با حضور هزاران نفر از پرسنل درمانی در پاریس برگزار شده بود.