ویدیوها

euronews_icons_loading
شیوع کرونا؛ تقدیر ویژه از کادر درمان در روز ملی فرانسه