ویدیوها

euronews_icons_loading
جنگل سوخته و دی‌اکسید کربن؛ آن چه آتش‌سوزی سیبری برای زمین به جا گذاشت