ویدیوها

euronews_icons_loading
تظاهرات علیه نژادپرستی در آمریکا؛ درگیری بین معترضان و پلیس در پورتلند