ویدیوها

 الهام یک هنرمند اسرائیلی از اثر «شام آخر» برای انتقاد از نتانیاهو