ویدیوها

euronews_icons_loading
مسابقه شنا با «دوچرخه دریایی» در رود ولگای روسیه