ویدیوها

euronews_icons_loading
آغاز کوچ سالانهٔ هزاران گونۀ جانوری در آفریقا دور از چشم گردشگران