ویدیوها

euronews_icons_loading
حجاج پرتاب سنگ به نماد شیطان را به سبک کرونا برگزار کردند