ویدیوها

euronews_icons_loading
انفجار بندر بیروت؛ صدایی که همچنان شنیده می‌شود جارو شدن خرده شیشه‌هاست