ویدیوها

euronews_icons_loading
دو هفته بعد از انفجار بیروت؛ تصاویر پهپادی از زندگی در خانه‌های بی در و پیکر