ویدیوها

euronews_icons_loading
ادامه آتش‌سوزی در کالیفرنیا و انتظار موج تازه گرما