ویدیوها

euronews_icons_loading
اعتراض مهاجران و ساکنان جزیره لسبوس یونان؛ اردوگاه جدید نسازید