ویدیوها

ویدئو؛ شبیه‌سازی زلزله برای تمرین دانش‌آموزان در مدارس تایوان