ویدئو؛ اعتراض به اصلاح دستگاه قضایی در آرژانتین
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ویدئو؛ اعتراض به اصلاح دستگاه قضایی در آرژانتین

بوئنوس آیرس، پایتخت، روز چهارشنبه صحنه تظاهرات صد‌ها شهروند آرژانتینی بود که در اعتراض به رفرم دستگاه قضایی در این کشور به خیابان آمده بودند. طرح اصلاح ساختار دستگاه قضایی که از سوی دولت آلبرتو فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین ارائه شده پیش از این تایید مجلس سنا در این کشور را بدست آورده است. این طرح که یکی از محورهای آن یکپارچه سازی دستگاه قضایی فدرال با دادگاه کیفری اقتصادی است در حالی برای تایید نهایی باید در مجلس نمایندگان نیز به رای گذاشته شود که احزاب نزدیک به رئیس جمهوری در پارلمان حائز اکثریت نیستند. مخالفان دولت نگرانند که اصلاحات یاد شده بر کنترل دستگاه قضایی بیافزاید و راه را برای تبرئه کردن معاون رئیس جمهوری از چندین پرونده فساد هموار کند.

بوئنوس آیرس، پایتخت، روز چهارشنبه صحنه تظاهرات صد‌ها شهروند آرژانتینی بود که در اعتراض به رفرم دستگاه قضایی در این کشور به خیابان آمده بودند. طرح اصلاح ساختار دستگاه قضایی که از سوی دولت آلبرتو فرناندز، رئیس جمهوری آرژانتین ارائه شده پیش از این تایید مجلس سنا در این کشور را بدست آورده است. این طرح که یکی از محورهای آن یکپارچه سازی دستگاه قضایی فدرال با دادگاه کیفری اقتصادی است در حالی برای تایید نهایی باید در مجلس نمایندگان نیز به رای گذاشته شود که احزاب نزدیک به رئیس جمهوری در پارلمان حائز اکثریت نیستند. مخالفان دولت نگرانند که اصلاحات یاد شده بر کنترل دستگاه قضایی بیافزاید و راه را برای تبرئه کردن معاون رئیس جمهوری از چندین پرونده فساد هموار کند.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست