ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ زندگی سخت کارگران تفکیک زباله در کنیا در روزهای قرنطینه