ویدیوها

euronews_icons_loading
یک دقیقه سکوت در فرانسه به احترام معلمی که سر بریده شد