ویدیوها

euronews_icons_loading
موج شادی در سانتیاگو پس از رای اکثریت به تغییر قانون اساسی شیلی