ویدیوها

ویدئو؛ بیمارستان‌های لیسبون همزمان با موج دوم کرونا در پرتغال