ویدیوها

euronews_icons_loading
تکه یخ چرخان در شمال چین؛ پدیده‌ای نادر و طبیعی

تکه یخ چرخان در شمال چین؛ پدیده‌ای نادر و طبیعی

ساکنان منطقه خودمختار مغولستان داخلی در شمال چین روز چهارشنبه گذشته شاهد شکل‌گیری تکه یخی چرخان به شکل دایره بر روی سطح آب یکی از رودخانه های منطقه بودند. شکل‌گیری این صفحه یخی چرخان پدیده ای طبیعی محسوب می شود، هر چند به ندرت روی می دهد. جریان آب رودخانه هنگام این پدیده طبیعی نیرویی که «برش چرخان» خوانده می شود ایجاد می کند. در این وضعیت تکه یخی از جریان آب جدا شده و می‌چرخد. چرخش این تکه یخ و برخورد آن با صفحات یخی اطراف به آن حالتی دایره مانند می دهد. این پدیده بسیار نادر در کانادا و قطب شمال هم گزارش شده است.