ویدیوها

euronews_icons_loading
محموله واکسن‌های کرونا به یکی از بیمارستان‌های نزدیک لندن رسید