ویدیوها

euronews_icons_loading
انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در غنا برگزار شد

انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی در غنا برگزار شد

نانا آکوفو-آدودو، رئیس جمهوری کنونی و جان درامانی ماهاما، رقیب دیرینه او از جمله نامزدهای مطرح در انتخابات ریاست جمهوری بودند. نام سه زن نیز در میان ۱۲ نامزد ریاست جمهوری غنا دیده می شود. این کشور آفریقایی طی دو دهه گذشته شاهد برگزاری انتخابات مسالمات آمیز بوده است. حدود ۱۷ میلیون نفر از شهروندان غنا واجد شرایط شرکت در رای گیری بودند.