ویدیوها

euronews_icons_loading
سایه سنگین کرونا بر فعالیت فروشگاه‌های پاریس در هفته‌های پایانی سال