ویدیوها

euronews_icons_loading
آتشفشان اتنا

ویدئو؛ خروش دوبارهٔ آتشفشان اِتنا در جزیرهٔ سیسیل

آتشفشان اِتنا واقع در جزیرهٔ سیسیل ایتالیا، بامداد دوشنبه دیگربار با فوران خود ابری از دود و خاکستر آتشفشانی را به‌همراه بارانی از گدازه روانهٔ آسمان کرد.

فوران اخیر فعّال‌ترین آتشفشان اروپا با چندین انفجار پی‌درپی آغاز شد. مقامات محلّی به ساکنان شهرهای اطراف دامنهٔ کوهستان هشدار دادند.

آتشفشان اِتنا در نزدیکی کاتانیا، دومین شهر بزرگِ جزیرهٔ سیسیل قرار دارد و سابقهٔ فوران آن به ۳۵۰۰ سال پیش باز می‌گردد.