ویدیوها

بارش برف نیویورک را در آستانه کریسمس سفیدپوش کرد