ویدیوها

euronews_icons_loading
بریتانیا؛ تبدیل یک پارکینگ خودرو به مرکز واکسیناسیون عمومی

بریتانیا؛ تبدیل یک پارکینگ خودرو به مرکز واکسیناسیون عمومی

یکی از پارکینگ‌های شهرک «هاید» در منچستر بزرگ، واقع در شمال‌غرب لندن، به مرکز واکسیناسیون عمومی تبدیل شده است.

ساکنان این منطقه می‌توانند حتی درحالیکه در خودروهایشان نشسته‌اند، واکسینه شوند.

در این مرکز روزانه ۶۰۰ نفر می‌توانند واکسینه شوند.