ویدیوها

euronews_icons_loading
مارسی فرانسه زیر کوهی از زباله؛ رفتگران اعتصاب کردند