ویدیوها

euronews_icons_loading
تصاویر جستجو برای نجات؛ سقوط بهمن در نوریلسک روسیه سه قربانی گرفت