ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئویی از وضعیت پناهجویان گرفتار در اردوگاه لیپا در بوسنی و هرزگوین