ویدیوها

euronews_icons_loading
صیادان اسکاتلندی در اعتراض به تبعات برکسیت در لندن تظاهرات کردند

صیادان اسکاتلندی در اعتراض به تبعات برکسیت در لندن تظاهرات کردند

شماری از ماهی گیران اسکاتلندی روز دوشنبه در مقابل پارلمان بریتانیا در لندن تظاهرات کردند.

صیادان اسکاتلندی به اختلال هایی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در روند صادرات ماهی پدید آورده است اعتراض کردند. یکی از ماهی گیران معترض گفت که آنها از «مشکلاتی» که برکسیت پیش می آورد آگاه بودند اما هرگز تصور نمی کردند که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا تا این حد برای آنها «مشکل آفرین» شود. 

ماهی گیران معترض همچنین خواستار مداخله دولت بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا برای حل مشکل صادرات ماهی شدند.