سِمِرو؛ آتشفشانی که نیم قرن فعال است

سِمِرو؛ آتشفشانی که نیم قرن فعال است

«سِمِرو» بلندترین آتشفشان جزیره جاوه از فعال‌ترین آتشفشان‌های مجمع‌الجزایر اندونزی، روز یکشنبه ستونی از خاکستر و توده هوای گرم را به دل آسمان فشاند و بر خانه و کاشانه و مزارع دامنه کوه نشاند. آتشفشان سمرو بیش از نیم قرن است است که فعال است و گاه و بیگاه فوران می‌کند. فوران روز یکشنبه این آتشفشان تلفات جانی و مصدوم بر جای نگذاشت. اندونزی حدود ۱۳۰ آتشفشان فعال دارد.

«سِمِرو» بلندترین آتشفشان جزیره جاوه از فعال‌ترین آتشفشان‌های مجمع‌الجزایر اندونزی، روز یکشنبه ستونی از خاکستر و توده هوای گرم را به دل آسمان فشاند و بر خانه و کاشانه و مزارع دامنه کوه نشاند. آتشفشان سمرو بیش از نیم قرن است است که فعال است و گاه و بیگاه فوران می‌کند. فوران روز یکشنبه این آتشفشان تلفات جانی و مصدوم بر جای نگذاشت. اندونزی حدود ۱۳۰ آتشفشان فعال دارد.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست