ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئویی از فوران شبانه آتشفشان اتنا در جنوب ایتالیا