ویدیوها

euronews_icons_loading
ویدئو؛ جشن و پایکوبی در ووهان چین، یک سال پس از قرنطینه