ویدیوها

euronews_icons_loading
فاجعه شکست یخچال؛ تلاش برای نجات کارگران هندی گرفتار در تونل